Hva er Tvilsdagene?

De siste 14 årene har tverrfaglige arrangementer i Norge, Danmark og Tyskland løftet frem tvil – mennesker imellom. Dette er arenaer for et oppgjør med skråsikkerheten: Oppleste «sannheter» hevet over diskusjon. Siden 2002 har Wilhelmsen Kulturformidling i Bergen vært prosjektleder og koordinert Tvilsdager i Oslo, Bergen, Hamar/Lillehammer, Berlin og en rekke år i København. En flernasjonal arrangørgruppe innen utdanning, helse, rusforebygging og kulturformidling går hvert år sammen om programmering og gjennomføring.

Tvilsdagene ser tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot de valg vi med nødvendighet må ta. Innlegg, debatt og kunstopplevelser skal bidra til ny innsikt og en bredere begrunnet praksis i det daglige. TVIL2016 ønsker å utfordre den enkelte, organisasjoner, institusjoner og fags selvtilstrekkelighet i møte med ukjente stemmer og nye nettverk. Kanskje vi etterpå kan velge våre standpunkter på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag?


Årets tema: Verdi - verdighet

Tvil er vår metode, som preger programmet. Men dagene har også et nytt tema hvert år. Tvilsdagene 2016 ønsker å belyse begrepene 'verdi' og 'verdighet' i vår hverdag og i samfunnslivet.

Hva bygger vi vårt liv, vårt arbeid eller vårt samfunn på?  Og hvordan fremstår vi – egentlig?

Forholdet mellom individet og kollektivet er i endring, i mange tilfeller nærmest umerkelig. Fellesskapet rommer mange verdier, og ofte er det «noen» som velger hvordan disse skal anvendes for den enkelte. Hva er det som gir et menneske verdi, autonomi, verdighet – uavhengig av svingende konjunkturer på verdibørsen?

Vi ønsker å se det personlige og samfunnsmessige i sammenheng, ved å utfordre forestillinger om «innenfor» og «utenfor». I foredrag, diskusjoner og levende innspill fra medvirkende kunstnere skal vi søke etter kjennetegn på et godt felleskap. Vi skal jakte på strategier for å bygge kunnskap i forhold til denne tematikken, som innbyr til tillit. Hvordan kan personer og grupper som opplever marginalisering hjelpes til et verdig liv gjennom vår måte å jobbe på?

Tvilsdagene 2016 vil interessere seg for forholdet mellom teori og virkelighet, spenningsfeltet mellom historiefortelling og daglig praksis. Vi kan på ulike måter oppleve at vår identitet, personlige og faglige kjerne eller etiske grunnkapital settes under press i møte med hensynet til hva som passer eller lønner seg, hva vi blir målt på. Hva gjør dette spillet med oss, med organisasjonen vi er en del av, med storsamfunnet? Er vi på vei bort fra viktige sider ved oss selv? Og: Må vi samtidig være forberedt på å definere et nytt og romsligere "vi" for fremtiden? 


Arrangører


Fagrådet Rusfeltets Hovedorganisasjon
Med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord


 • Anne Kristine Bergem,– psykiater, leder
  i Norsk psykiatrisk forening, forfatter av
  fagbarnebøker, spaltist og foredragsholder.

 • Safia Y. Abdi Haase - harstadværing fra Somalia
  sykepleier, St.Olavs Orden for sin innsats for
  integrering, kulturforståelse og likeverd.

 • Alf van der Hagen - redaktør og forfatter,
  siste bok: Meningen med livet? Møter
  Vigdis Hjorth til samtale under TVIL.

 • Vigdis Hjorth, skriver underholdende om
  samfunnskritiske spørsmål. -Åpenhet er en
  overlegen strategi, sier årets Tvilsforfatter.

 • Peter Kemp, teolog og filosof, onsdag:
  Løgnen om dannelse. Opgør med halv-
  dannelsen.
  Fra solidaritet til konkurransestat.

 • Arne Klyve - samfunnsviter, i samtale
  med Arne Johan Vetlesen torsdag:
  Sinne – når verdigheten blir krenket.

 • Lars Ø. Ramberg - mannen bak Tvilens
  palass i Berlin, aktuell med Kapitalistischer
  Realismus, klar med performance under TVIL.

 • Tom Remlov, teatersjef for Riksteateret, dannet,
  nysgjerrig og nærgående vert i samtale-
  forumet Remlovs Røverhule onsdag formiddag.

 • Marius Sjømæling, generalsekretær i BAR
  Barn av rusmisbrukere, er invitert som
  kommentator i debattsesjonen Torvet torsdag.

 • Henrik Syse, fredsforsker ved PRIO, medlem
  av Den norske Nobelkomité, holder årets TVIL-
  foredrag på konferansens åpningsdag.

 • Marthe Valle, årets TVIL-musiker, sanger
  og låtskriver. Er også utdannet sykepleier,
  har i høst bl.a. arbeidet som frivillig på Lesvos.

 • Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi:
  Et samfunnsetisk ansvar krever personlig
  og profesjonell verdiforankring av den enkelte.

 • Sverre Chr. Wilhelmsen, koordinator
  Tvilen er ikke et endestopp, men et verktøy for
  å dyktiggjøre oss til valg på klokere grunnlag.

 • Vi ønsker deg velkommen til tvilsdager
  i Voksenåsen kultursenter.