Disse kunne du mte under TVIL2015:

ODDLEIV APNESETH
Fotograf, som kombinerer en slags magisk realisme med streng regi i sine bilder, medlem av det skandinaviske fotokollektivet Moment Agency. Aktuell med praktboken «Norske låver» - 1001 bilder som viser endringsprosesser på landsbygden gjennom flere hundre år. Apneseth viste bilder på Voksenåsen, og kåserte som en del av «flettverket» under TVIL-programmets gang.

MARTA BREEN
Sakprosaforfatter, journalist og blogger: Om kvinners endring de siste 60 år.  I boken Født feminist – funderer på om hun tilhører historiens første generasjon som er mer konservativ enn sine foreldre. Selv vokste hun opp som et ekte raddisbarn og iblant kjenner hun sin egen 70-tallsnostalgi. Var datidens idealer bare et blaff? Eller er en ny feministisk bølge på gang? 

PAUL OTTO BRUNSTAD 
Teolog, forfatter, professor ved pedagogikkseksjonen ved NLA Høgskolen i Bergen, vil ta for seg «Egon Olsen-syndromet»: Vi har en plan. Og planen bruker vi til å tolke det som skjer. Men det innsnevrede, fortolkede området kan gjøre oss handlingslammede for det som finner sted utenfor «vårt» område. Og når tingene så endrer seg, er vi ikke en del av endringen. 

MATHILDE FASTING
- Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Vi reddes ikke av oljepengene. Det betyr at vi har store utfordringer fremover, skriver Margrethe Fasting i pamfletten Har vi råd til fremtiden? Fasting blogger om politikk og samfunn, er idéhistoriker og siviløkonom i tankesmien Civita, og deltok i samtalesesjon under TVIL torsdag formiddag.

PER BJØRN FOROS
Tidligere førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han er særlig interessert i utdannings- og miljøspørsmål, med vekt på menneskets dannelse og de unges livssituasjon. Bøker, bl.a.: Tid for besinnelse. Om krisen i det moderne (2003) og Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse (sammen med Arne Johan Vetlesen, 2012).Tok initiativet til og var den første leder for Rørosseminaret, et forum for meningsdannelse og samfunnsdebatt.

TORD GUSTAVSEN
Årets TVIL-musiker. Norsk jazzpianist og komponist med en særegen spillemåte, ikke minst kjent for kreativ og lyrisk musikk med egen trio og kvartett. Også opptatt av psykologi, med hovedoppgave om improvisasjonens dialektiske utfordringer: Direkteskapt musikk i spennet mellom kontroll og hengivenhet, kanskje også mellom tvil og valg? Se også www.tordgustavsen.com

EDVARD HOEM
En av Norges sentrale nynorskforfattere og samfunnsdebattanter de siste 45 år, Edvard Hoem, holdt TVIL-foredraget på konferansens åpningsdag (se også under menyvalg 'Program', hvor lenke til foredraget er lagt ut. Hoem ble nominert til Nordisk råds litteraturpris for romanen Mors og fars historie (2005), nådde et stort publikum med Slåttekar i himmelen, og er denne høsten aktuell med oppfølgeren.

JOHN Y. JONES
Cand.philol med amerikansk kultur som spesiale. Har arbeidet med bistand og utviklingsspørsmål siden 1986 hos UNICEF-Norge, Diakonhjemmets internasjonale senter, IGNIS og nå ved Networkers SouthNorth og Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen. Med i arrangørgruppen for TVIL2015.                              

STEEN NEPPER LARSEN
Lektor ved Aarhus Universitet, Institutt for Uddannelse og Pædagogik, der han er tilknyttet forskningsprogrammet Pædagogisk Samfundsdiagnostik.  Aktiv foredragsholder, kritiker, samfunnsdebattant og fagbokforfatter. Innledet om: Tanker om velferdsstatens transformasjon i et språk- og samfunnskritisk perspektiv.www.gnosis.au.dk

TOM REMLOV 
Teatersjef ved Riksteatret, tidligere adm. direktør for Den Norske Opera & Ballett, teatersjef ved Den Nationale Scene og direktør for Norsk Film A/S. En samtaleleder med humor og nysgjerrighet i sin verbale Remlovs Røverhule, der Tvilsforedragsholder Edvard Hoem var gjest på åpningsdagen.

INGVILD HEDEMANN RISHØI
Årets TVIL-forfatter, prisbelønnet novellist og redaktør for tidsskriftet Avsagd Hagle. Vant Brageprisen i 2014, og ga pengepremien til Natur og Ungdom for at de skal bruke dem mot oljeutvinning på norsk sokkel. Kjent for å skrive «nedenfra», gjerne med barn i hovedrollen, og skildre personer som alle vil bli en annen, i situasjoner der noe står på spill; ofte i møte med offentlige institusjoner som NAV, barnevernet og skolerådgivere. 

ARNE RUTH
Demokrati- og rettighetsspørsmål er en drivkraft for Arne Ruth, svensk pressemann og samfunnsdebattant, ansatt i Sveriges Radio på 60-og 70-tallet, som kultursjef i Expressen og senere 16 år i Dagens Nyheter. Han har bl.a. vært leder av Svenska PEN-klubben og foreningen Grupptalan mot Skandia. Er opptatt «at leva i nutiden så mycket som møjligt, för att forsöka påverka framtiden».   

CATHRINE SANDNES
Tok høsten 2014 over som leder i tankesmien Manifest senter for samfunnsanalyse, og ønsker å koble intellektuell debatt med hverdagserfaringer fra arbeidslivet. Hun mener å se et samfunn som aksepterer stadig større forskjeller. En skikkelig «fet» velferdsstat definerer hun blant annet ved en verdig alderdom. Hun er litteraturviter, og har tidlige bl.a. vært redaktør i tidsskriftet Samtiden og kulturredaktør i Dagsavisen.

ODDGEIR SYNNES
Førsteamanuensis, Betanien høgskole, har i mange år arbeidet med fortellinger blant eldre og alvorlig syke og døende. Hva kjennetegner et menneskeliv – er det de avgjørende hendelser som definerer hvem vi er, eller kan bagatellmessige episoder spille en like sentral rolle for vår identitet? Hva blir viktig å fortelle om i alderdommen? Og innebærer alderdom stagnasjon eller utvikling? 

RASMUS WILLIG 
Dansk sosiolog og forsker i begrepet kritikk og rettferdighetsteori, han underviser ved Roskilde Universitet, og har skrevet og redigert bøker om moderne arbeidsliv, samfunnskritikk og Axel Honneths anerkjennelsesteori. Hans siste bok, Kritikkens U-vending, handler om selvrealisering, kritikk, endring og medbestemmelse.

SVERRE CHR. WILHELMSEN
Konferansens konferansier, har ledet og utviklet tvilsarrangementene siden oppstarten i 2002. Bakgrunn som lærer og journalist, informasjonssjef ved Den Nationale Scene gjennom 1990-tallet, og koordinator for samtidskunstmønstringen Bergen Art Festival 1999-2001, senere seniorrådgiver i menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen, i det daglige Brobygger ved Verdighetsenteret i Bergen.

 

 

 

 


 • Vi ønsker deg velkommen til tvilsdager
  i Voksenåsen kultursenter.

 • Oddleiv Apneseth, fotograf, kåserer og
  viser bilder fra praktverket «Norske låver»,
  dokumentasjon av bygder i forvandling.

 • Marta Breen, sakprosaforfatter, blogger
  og journalist: En ny feministisk bølge på
  gang? Om kvinners endring de siste 60 år.

 • Paul Otto Brunstad, teolog, forfatter,
  Egon Olsen syndromet: Vi har en plan!
  Men hva når «alt» skjer utenfor planen?

 • Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom
  i tankesmien Civita, deltar i samtalesesjon om
  velfersstat i endring torsdag formiddag.

 • Per Bjørn Foros, samfunnsdebattant.
  Innleder under TVIL: Samfunn i endring
  - unge i skvis. Illustrert drama i tre akter.

 • Tord Gustavsen, årets TVIL-musiker. Norsk
  jazzpianist og komponist, kjent for kreativ
  og lyrisk musikk med egen trio og kvartett.

 • Edvard Hoem, en av Norges sentrale forfattere
  og samfunnsdebattanter de siste 45 år, vil
  holde TVIL-foredraget på åpningsdagen.

 • John Y. Jones, leder av Dag Hammarskjøld-
  programmet, Voksenåsen kultursenter:
  Sametale om kapitalkrefter og påvirkning.

 • Steen Nepper Larsen, lektor ved Aarhus
  Universitet: Kritisk samfunnsdiagnostikk,
  tanker om velfedsstaten i endring.

 • Tom Remlov, teatersjef for Riksteateret, dannet,
  nysgjerrig og nærgående vert i
  samtaleforumet Remlovs Røverhule.

 • Ingvild Hedemann Rishøi, Årets TVIL-forfatter.
  Prisbelønnet novellist, kjent for å skrive
  «nedenfra», gjerne med barn i hovedrollen.

 • Arne Ruth, pressemann og samfunnsdebattant
  tidl. leder av Svenska PEN-klubben
  og Grupptalan mot Skandia.

 • Cathrine Sandnes, leder i tankesmien Manifest,
  deltar i samtale og debatt torsdag: Skikkelig «fet»
  velferd rommer ikke minst en verdig alderdom.

 • Oddgeir Synnes, førsteamanuensis
  om gamle og det narrative: Hva blir
  viktig å fortelle om i alderdommen?

 • Rasmus Willig, sosiolog og forsker, Roskilde
  Universitetet: Kritikkens U-vending, om selv-
  realisering, kritikk, endring og medbestemmelse.

 • Sverre Chr. Wilhelmsen, TVIL- gründer
  og prosjektleder, arrangementets
  konferansier onsdag og torsdag.