Hva er Tvilsdagene?

De siste tretten årene har tverrfaglige arrangementer i Norge, Danmark og Tyskland løftet frem tvil – mennesker imellom. Dette er arenaer for et oppgjør med skråsikkerheten: oppleste «sannheter» hevet over diskusjon. Siden starten i 2002 har Wilhelmsen Kulturformidling i Bergen vært prosjektleder og koordinert Tvilsdager, i Oslo, Bergen, Hamar/Lillehammer, Berlin og en rekke år i København. En ny, flernasjonal arrangørgruppe innen utdanning, helse, rusforebygging og kulturformidling står hvert år samlet bak programmering og gjennomføring.

Tvilsdagene ser tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot de valg vi med nødvendighet må ta. Gjennom innlegg, debatt og kunstopplevelser er målet å bidra til ny innsikt og en bredere begrunnet praksis i det daglige. TVIL2015 utfordret enkeltpersoner, kollegagrupper, organisasjoner, institusjoner og fags selvtilstrekkelighet i møte med ukjente stemmer og nye nettverk. Kanskje vi nå etterpå kan velge våre standpunkter på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag?


rets tema: Endring

Tvil er vår metode, som preger programmet. Men dagene har også et nytt tema hvert år. Tvilsdagene 2015 tok sikte på å belyse endringsaspektet i vår hverdag og i samfunnslivet.

Vi er hele tiden på vei, i bevegelse, i utvikling – vi arbeider fremoverrettet og holder dampen oppe. Slik lever vi opp til bestillingen fra en omverden som selv er i stadig oppbrudd og omstilling. Et høyteknologisk, globalt og mediebasert samfunn.  Det kreves nye kompetanser og en parathet til endring. Vi skal være fleksible og leve opp til nye standarder fra de økonomiske kalkyler.

Men snakker vi om forbedring eller forverring, eller kanskje først og fremst besparing? Det fins også en annen pris: Den handler om mennesket som aldri hviler, som holder ”døgnåpent” med smarttelefonen på. Og om flere som skyves ut i permanent utenforskap.  Hvilke samfunnsstrukturer kan vi se konturene av i vårt velferds-Norden?  I hvilken grad kan vi utfordre kravene til endring og overprøve endringsdriverne, når disse ofte er skjult for oss?  Og hva med varslerne, som gjerne blir stående alene i etterkant? 

’Endring’ er et mangetydig begrep – hvorfor forbinder mange dette med noe negativt?  Vi står i en sammenheng, der vi er avhengige av hverandre. Hvordan kan vi også være gode operatører for nødvendig endring, i møte med vanskelige ting i livet?  Hvordan kan det legges til rette for aktiv medvirkning i den enkeltes endringstilværelse, gjennom livsløpets stadier fra barndom via ungdom, til yrkesliv og alderdom?

Tvilsdagene 2015 tok for seg endring på alle ordets nivåer. På godt og ondt – for endring kan jo være begge deler. Dagene ble avviklet ved Voksenåsen kultursenter i Oslo 9. – 10. september, med et hundretalls deltakere.


Arrangrer


Kompetansesenter Rus Oslo

 

Med støtte fra
Stiftelsen Fritt Ord 


 • Vi ønsker deg velkommen til tvilsdager
  i Voksenåsen kultursenter.

 • Oddleiv Apneseth, fotograf, kåserer og
  viser bilder fra praktverket «Norske låver»,
  dokumentasjon av bygder i forvandling.

 • Marta Breen, sakprosaforfatter, blogger
  og journalist: En ny feministisk bølge på
  gang? Om kvinners endring de siste 60 år.

 • Paul Otto Brunstad, teolog, forfatter,
  Egon Olsen syndromet: Vi har en plan!
  Men hva når «alt» skjer utenfor planen?

 • Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom
  i tankesmien Civita, deltar i samtalesesjon om
  velfersstat i endring torsdag formiddag.

 • Per Bjørn Foros, samfunnsdebattant.
  Innleder under TVIL: Samfunn i endring
  - unge i skvis. Illustrert drama i tre akter.

 • Tord Gustavsen, årets TVIL-musiker. Norsk
  jazzpianist og komponist, kjent for kreativ
  og lyrisk musikk med egen trio og kvartett.

 • Edvard Hoem, en av Norges sentrale forfattere
  og samfunnsdebattanter de siste 45 år, vil
  holde TVIL-foredraget på åpningsdagen.

 • John Y. Jones, leder av Dag Hammarskjøld-
  programmet, Voksenåsen kultursenter:
  Sametale om kapitalkrefter og påvirkning.

 • Steen Nepper Larsen, lektor ved Aarhus
  Universitet: Kritisk samfunnsdiagnostikk,
  tanker om velfedsstaten i endring.

 • Tom Remlov, teatersjef for Riksteateret, dannet,
  nysgjerrig og nærgående vert i
  samtaleforumet Remlovs Røverhule.

 • Ingvild Hedemann Rishøi, Årets TVIL-forfatter.
  Prisbelønnet novellist, kjent for å skrive
  «nedenfra», gjerne med barn i hovedrollen.

 • Arne Ruth, pressemann og samfunnsdebattant
  tidl. leder av Svenska PEN-klubben
  og Grupptalan mot Skandia.

 • Cathrine Sandnes, leder i tankesmien Manifest,
  deltar i samtale og debatt torsdag: Skikkelig «fet»
  velferd rommer ikke minst en verdig alderdom.

 • Oddgeir Synnes, førsteamanuensis
  om gamle og det narrative: Hva blir
  viktig å fortelle om i alderdommen?

 • Rasmus Willig, sosiolog og forsker, Roskilde
  Universitetet: Kritikkens U-vending, om selv-
  realisering, kritikk, endring og medbestemmelse.

 • Sverre Chr. Wilhelmsen, TVIL- gründer
  og prosjektleder, arrangementets
  konferansier onsdag og torsdag.