Arrangrgruppen

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL)
- tidligere Alrekstad skole. BKL gir tre ulike tjenester til barn/unge med samhandlingsvansker:  Utadrettet tjeneste, Alrekstad skole og alternative opplæringsarenaer.
Kontakter: geir.kvalheim@bergen.kommune.no og arne.klyve@bergenclinics.no 
Les intervju med Kvalheim og Klyve her.

BUPL Storkøbenhavn
BUPL, Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund, er etter tre år tilbake i TVIL-samarbeidet, nå gjennom BUPL Storkøbenhavn. Organisasjonen arbeider for å sikre ordentlige arbeidsforhold, gode lønns- og ansettelsesvilkår for 6000 medlemmer, og dekker 12 kommuner omkring hovedstaden. Kontakt: Michael Egelund, meg@bupl.dk

Dag Hammarskjøldprogrammet - Voksenåsen
Voksenåsen øverst på Holmenkollen i Oslo er et levende kultursenter for Sverige og Norge, og samtidig et femstjerners konferansehotell, som danner rammen for TVIL2015,  www.voksenaasen.no Kontakt: John Jones, leder av Voksenåsens Dag Hammarskjöldprogram, en nordisk lyttepost mot sør, jones@networkers.no  Les intervju med Jones her.

Danmarks Lærerforening
- med 67000 medlemmer, de fleste lærere i den danske folkeskole, har hovedfokus i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, men også medlemmenes pedagogiske og skolepolitiske interesser.
Kontakt: Niels Gæmelke, NG1@dlf.org Les intervju med Gæmelke her.

KoRus - Oslo
Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. KoRus - Oslo er organisert i Velferdsetaten, Oslo kommune.  Nasjonale spisskompetanseområder er etnisitet og rus og oppsøkende sosialt arbeid. www.rme.oslo.kommune.no/kompetansesenteret 
Kontakter:  jens-erland.hoel@vel.oslo.kommune.no  og Bjornar.Bergengen@vel.oslo.kommune.no

KoRus - Øst
Kompetansesenter rus – region øst er organisert under Sykehuset Innlandet HF, avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet. Kontakt: johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no  og torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no Les intervju med Kielland her.

Norsk Sykepleierforbund 
Grunnlaget for all sykepleie er respekten for det enkelte menneskes stemme og iboende verdighet. Dette utfordrer også ansatte og arbeidsgivere innenfor helsevesenet.  Kontakt: kurt.lyngved@gmail.com -www.sykepleierforbundet.no Les intervju med Lyngved her.

Utdanningsforbundet
Partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Verdimessig basis: Menneskeverd og menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd og personvern.
www.utdanningsforbundet.no 
Kontakter: per.arneberg@utdanningsforbundet.no og arne.solli@utdanningsforbundet.no

Wilhelmsen Kulturformidling  
Norsk brobyggervirksomhet, som utvikler tverrfaglige arenaer for møter mellom kunst og ulike fag. Prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen tok initiativet til den første tvilskonferansen i 2002, og har ledet arrangementene hele veien siden. Opptatt av tvilen som gjennomgående metode, kunstens særlige formidlingskraft og det tverrfaglige aspektwilhelmsen@tvil.no

Med støtte fra:
Stiftelsen Fritt Ord 

 

 


 • Vi ønsker deg velkommen til tvilsdager
  i Voksenåsen kultursenter.

 • Oddleiv Apneseth, fotograf, kåserer og
  viser bilder fra praktverket «Norske låver»,
  dokumentasjon av bygder i forvandling.

 • Marta Breen, sakprosaforfatter, blogger
  og journalist: En ny feministisk bølge på
  gang? Om kvinners endring de siste 60 år.

 • Paul Otto Brunstad, teolog, forfatter,
  Egon Olsen syndromet: Vi har en plan!
  Men hva når «alt» skjer utenfor planen?

 • Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom
  i tankesmien Civita, deltar i samtalesesjon om
  velfersstat i endring torsdag formiddag.

 • Per Bjørn Foros, samfunnsdebattant.
  Innleder under TVIL: Samfunn i endring
  - unge i skvis. Illustrert drama i tre akter.

 • Tord Gustavsen, årets TVIL-musiker. Norsk
  jazzpianist og komponist, kjent for kreativ
  og lyrisk musikk med egen trio og kvartett.

 • Edvard Hoem, en av Norges sentrale forfattere
  og samfunnsdebattanter de siste 45 år, vil
  holde TVIL-foredraget på åpningsdagen.

 • John Y. Jones, leder av Dag Hammarskjøld-
  programmet, Voksenåsen kultursenter:
  Sametale om kapitalkrefter og påvirkning.

 • Steen Nepper Larsen, lektor ved Aarhus
  Universitet: Kritisk samfunnsdiagnostikk,
  tanker om velfedsstaten i endring.

 • Tom Remlov, teatersjef for Riksteateret, dannet,
  nysgjerrig og nærgående vert i
  samtaleforumet Remlovs Røverhule.

 • Ingvild Hedemann Rishøi, Årets TVIL-forfatter.
  Prisbelønnet novellist, kjent for å skrive
  «nedenfra», gjerne med barn i hovedrollen.

 • Arne Ruth, pressemann og samfunnsdebattant
  tidl. leder av Svenska PEN-klubben
  og Grupptalan mot Skandia.

 • Cathrine Sandnes, leder i tankesmien Manifest,
  deltar i samtale og debatt torsdag: Skikkelig «fet»
  velferd rommer ikke minst en verdig alderdom.

 • Oddgeir Synnes, førsteamanuensis
  om gamle og det narrative: Hva blir
  viktig å fortelle om i alderdommen?

 • Rasmus Willig, sosiolog og forsker, Roskilde
  Universitetet: Kritikkens U-vending, om selv-
  realisering, kritikk, endring og medbestemmelse.

 • Sverre Chr. Wilhelmsen, TVIL- gründer
  og prosjektleder, arrangementets
  konferansier onsdag og torsdag.