Hva er Tvilsdagene?

De siste tolv årene har tverrfaglige arrangementer i Norge, Danmark og Tyskland løftet frem tvil – mennesker imellom. Tvilsdagene er en arena for et oppgjør med skråsikkerheten: oppleste «sannheter» hevet over diskusjon. Siden starten i 2002 har Wilhelmsen Kulturformidling i Bergen vært prosjektleder og koordinert et annerledes konferanseforløp, i Oslo, Bergen, Hamar/Lillehammer, Berlin og en rekke år i København. Det dannes hver gang en ny, flernasjonal arrangørgruppe innen utdanning, helse, rusforebygging og kulturformidling, som står samlet bak programmering og gjennomføring av et tverrfaglig og innovativt møtested.

Tvilsdagene ser tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot de valg vi med nødvendighet må ta. Gjennom innlegg, debatt og kunstopplevelser er målet å bidra til ny innsikt og en bredere begrunnet praksis i det daglige. TVIL2014 utfordrer enkeltpersoner, kollegagrupper, organisasjoner, institusjoner og fags selvtilstrekkelighet ved å utfordre oss i møte med ukjente stemmer og nye nettverk. Kanskje vi etterpå kan velge våre standpunkter på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag?


rets tema: Seg selv - nok?

Tvil er vår metode, som preger programmet. Men dagene har også et nytt tema hvert år. TVIL2014 vil belyse forholdet mellom «oss» og «de andre». For vi er jo anstendige, rause og inkluderende, ikke sant?  Men når vi i vår daglige praksis kan legge stor sprengkraft og mye prestisje i profesjonsstrider og usynlige maktkamper: Hvilke kår har solidariteten, som gjerne retter seg mot ukjente andre? Hvordan kan vi medvirke til et menneskelig samfunn, der ansvar for fellesskapet fremdeles står sentralt, i skolen, barnehagen, terapitimen og på helsefeltet?

Vi feirer i år det norske grunnlovsjubileet 1814-2014. Er et selvstendig Norge ennå avhengig av et nordisk fellesskap? Og hvordan slår nasjonal identitet ut i forhold til et Europa i endring, og til global deltakelse?

Vi har en drøm om likeverdighet. Men når psykologisering, tester og diagnostisering synes å bre om seg – hvor ligger kraften og potensialet i disse verktøyene? Hva gjør det med oss, om vi på skuldrene av en velferdsstat også ser konturene av et konkurransesamfunn, hvor «alt» skal måles? Eller er det slik at denne type verktøy faktisk kan være med på å styrke den enkelte, at vi ved å avdekke manglende ferdigheter og nødvendige kunnskaper tidlig også kan forebygge utenforskap, sette inn tiltak og slik styrke den enkeltes selvtillit og muligheter for å lykkes?

TVIL2014 er dager for påfyll og tverrfaglige møter. Som alltid vil markante kunstnere bidra til å drive programmet fremover. Og når Den Nationale Scene onsdag inviterer til prøveforestilling på Amalie Skrams Hellemyrsfolket i musikalversjon, får vi kikket teatret i kortene kun tre dager før premieren. Alle som vil, kan kvelden i forveien i tillegg «tjuvstarte» under et åpent møte i Litteraturhuset.

Meritterende
TVIL2014: SEG SELV NOK?  inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Konferansen er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Med støtte fra:
Institusjonen Fritt Ord
Sparebanken Vest


Arrangrer


 


Kompetansesenter Rus Oslo
 

 


 • Gordon Ørskov Madsen, uredd medlem
  av hovedstyrelsen i Danmarks Lærer-
  forening. Paneldeltaker torsdag.

 • Steffen Handal, Utdanningsforbundets
  2. nestleder og sentralstyremedlem,
  i panel torsdag: Ideen om det kollektive.

 • Sverre Chr. Wilhelmsen, TVIL- gründer
  og prosjektleder, arrangementets
  konferansier onsdag og torsdag.

 • Orion Righard, svensk billedkunstner, som i
  humoristiske tegninger ofte setter moralske
  spørsmål og vedtatte normer på spissen.

 • Bent Sofus Tranøy, statsviter, forsker.
  Om menneskesyn i styringsfagene:
  Egoisme vs samarbeid

 • Bengt Karlsson, professor i psykisk
  helsearbeid, Høgskolen i Buskerud
  og Vestfold: Om tenkning og praksis.

 • Charlotte Lunde, lege, journalist:
  Om medisinbruk og diagnostisering
  av barn, i sesjonen «Det målbare»

 • Gro Hillestad Thune: Makt og avmakt
  innen psykiatri og barnevern.
  Menneskerettigheter og selvforståelse.

 • Aina Heldal Bøe, jurist og aktivist,
  samtaleutvikler i panel, torsdag:
  Ideen om det kollektive.

 • Nina Witoszek, polsk-irsk-norsk
  professor ved UiO, årets Tvilsforedrag:
  Tvil som forutsetning for fellesskap?

 • Tom Remlov, operadirektør, dannet
  og nærgående vert i samtaleforumet
  Remlovs Røverhule begge dager.

 • Solfrid Molland, sanger, komponist,
  ambassadør for sigøynermusikken,
  årets TVIL-musiker begge dager.

 • Thorvald Steen, årets TVIL-forfatter:
  Om Istanbul, om det personlige, om
  psykiatri, om det usynlige bibliotek.

 • Knut Vollebæk, tidl. utenriksminister,diplomat,
  under TVIL torsdag 11. september:
  Hvordan er dagens minoritetspolitikk i Europa?

 • Ingvard Wilhelmsen, psykiater, forfatter,
  under TVIL onsdag 10/9:
  Sjef i eget liv – hva med «de andre», da?

 • Herborg Kråkevik vil ha en sentral rolle
  i musikaloppsetningen av Hellemyrsfolket.
  Vi møtes på Den Nationale Scene 10/9 kl. 19.30.

 • Vi ønsker deg velkommen til TVIL 2014
  på Grand Hotel Terminus!