Logg inn

Forsiden   ::  Arena   ::  Prosjektledelse   ::  Tvil 2003-2009   ::  Tvilsforedraget 2010
Disse står bak   ::  Påmelding   ::  Program   ::  Medvirkende   ::  Hvorfor tvile?

DISSE KAN DU MØTE UNDER TVIVL

I alfabetisk rekkefølge. Med forbehold om endringer.

HERDIS ALVSVÅG (N)
er utdannet sykepleier, sykepleielærer og cand.polit. i sosiologi, og er siden høsten 2009 førsteamanuensis ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun arbeidet 15 år ved Universitetet i Bergen - helsefag hovedfag og siden ved masterstudiet i pedagogikk. Hun kommer med en bok i mai: "På sporet av et DANNET helsevesen, - Om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet”.

MARIANNE WIRENFELDT ASMUSSEN (DK)
Kunsthistoriker, grunnlegger av og direktør ved Karen Blixen Museet i Rungstedlund gjennom 18 år, frem til 2009. Nylig slått til Dannebrogsridder av Dronning Margrethe. Kunstnerisk konsulent for Fondet for dansk-norsk samarbeid.

ODDLEIV APNESETH (N)
er representert med fotoutstilling, med materiale fra helårskonseptet JØLSTER 2008, og vil under fredagens program fortelle om foto, bilder og tvil, i dialog med Marianne Asmussen. Fast leverandør av bilder til brosjyrene for TVIL /ZWEIFEL / TVIVL 2003-2010.

MARIE BERGMAN (S)
Artist, sanger og komponist, blant Skandinavias mest markante røster, med en særegen kraft og nærhet innen ulike sjangrer – gjennom årene kjent både som visesanger og rockedronning. Har vunnet flere priser, er still going strong på CD- og turnéfronten, men har i stadig større grad gjort seg gjeldende med undervisning og forelesninger om musikk, helse og livskraft: stemmen i et helhetsperspektiv.

MIKKEL BOGH (DK)
Samtaleleder og paneldeltaker. Rektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Pedagog, kunstkritiker, kurator og forsker. Mag. art i kunsthistorie.

MIE BUHL (DK)
Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), hvor hun arbeider med digitale medier og de forandringsprosesser bruken av dem avstedkommer i forhold til det moderne menneskets selvforståelse, med vekt på begrepet ’virtuality’ og på sosial praksis på tvers av digitale og fysiske rom.

ANITA BAY BUNDEGAARD (DK)
er journalist og tidligere politiker (utviklingsminister for Radikale Venstre 2000-2001), har arbeidet som rådgiver for FNs høykommissariat for flyktninger i Geneve, i dag kulturredaktør i Politiken. Holder Tvilsforedraget - en nyskapning på årets program - som også innleder helgen på Schæffergården.

NINA BØLGAN (N)
Førstelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen Høgskolen i Oslo, med spesialområde IKT på førskolefeltet. Faglig ansvarlig for de nasjonale "Klikk der!" konferansene, og for utarbeidelsen av den først nasjonale kartleggingen av bruk av digitale verktøy i barnehagen. Opptatt av barns personvern.: Å arbeide med digitale bilder og lyd innebærer ikke "fritt fram" på nettet, her forutsettes en særlig kritisk holdning og innsikt av det pedagogiske personalet.

KIRSTEN DROTNER (DK)
Professor i mediastudier og mediakultur ved Syddansk Universitet, Odense, gjennom de siste tiår en sentral skikkelse innen dansk kulturforskning, med en rekke bøker og analyser bl.a. omkring nye medier, film og dannelse, ungdomskultur og digitalisering av kulturarven. Hun ser et stort potensiale, men på hvilke premisser?

PETER GUNDELACH (DK)
Professor i sosiologi, Københavns universitet. Har arbeidet med sosiale bevegelser, visjoner, dansk nasjonal identitet og verdier. Fra 1990 har han hatt ansvaret for den danske del av "The European Values Study" og har publisert en rekke resultater herfra, bl.a. "Danskes særpræg" (2004). Er i ferd med å ferdiggjøre resultatene fra 2008-verdiundersøkelsen om sammenhengskraft og verdiendringer gjennom de siste 30 årene.

ASTRID HAUG (DK)
Er community manager på Berlingske Tidende og ekspert i sosiale medier. Medforfatter av boken "Lyt til elefanterne - digital kommunikation i praksis". Tidl. pressesjef på Københavns Rådhus og Christiansborg. Utdannet cand. mag. i Medievitenskap.

HELENE ILLERIS (DK)
har bakgrunn som billedkunstner, lektor i visuell kultur og billedkunst ved DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og professor II ved masterstudiet ved institutt for forming og formgivning, Høgskolen i Telemark.

OLE HAMRE (N)
Perkusjonist og komponist, som bl.a. lager musikk av talespråk og trakterer Folkofonen, et unikt orgel av menneskestemmer: ”Gjennom sang og musikk kan vi se hverandre som bærere av en unik historie bare den enkelte kan fortelle. Det handler om verdighet forbi det verbale”.

PER SCHULTZ JØRGENSEN (DK) 
Professor emeritus dr. phil. Danmarks Pædagogiske Universitet, forsker, med fokus på familien, barns utvikling og dannelse, sosial integrasjon, utstøting og marginalisering, kompetanse og trivsel - sett fra en samfunnsvinkel, en psykologisk vinkel og ut fra spørsmålet om velferd, sosial identitet og fellesskap. Medlem av Børnerådet siden det ble opprettet i 1994, rådets leder 1998-2001.

ARNE KLYVE (N)
Samfunnsviter, undervisningssjef i Stiftelsen Bergensklinikkene. Har viet en lang yrkeskarriere til rusfeltet. - Samfunnet får dessverre de unge vi fortjener, sier Klyve, som ønsker seg et varmere og mer inkluderende samfunn, men mener å se en at økende digital kløft skaper nye former for utenforskap. Hans siste bok, Sinte unge menn, har skapt debatt.

PETER HELLER LÛTZEN (DK)
Ph.D. i dansk, forfatter og foredragsholder. Har bl.a. skrevet undervisningsbøker i dansk språk, litteratur og medier. Utgav i fjor boken Kunst og konkurrence - om sport og litteratur, i år kommer grunnboken Medieanalyse og relevans, og i arbeid er en ny bok om kultur- og utdannelsespolitikk, med fokus bl.a. på overgangen fra en kulturell- til en politisk forståelse av dannelse.

TOM REMLOV (N)
Administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett. Tidligere teatersjef ved Den Nationale Scene, direktør i Norsk Film AS og leder for filmprodusentutdanningen ved Den norske Filmskolen. Styreleder for OCA - Office for Contemporary Art Norway og for Filmfondet FUZZ  AS. Er tilbake under tvilsdagene, nå med samtaleforumet Remlovs røverhule: Dannede frekkheter, direkte verbalt.

EDVIN SCHEI (N)
- Medisinske problemstillinger er alltid også eksistensielle, fordi lidelse, angst, død,
fødsel og helbredelse berører kjernen i menneskelig eksistens, sier Edvin Schei ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og praktiserende fastlege, som i 1998 startet Filosofisk poliklinikk - et diskusjonsforum som setter fokus på menneskets mangfold.

SVEIN SJØBERG (N)
Kjernefysiker og pedagog, professor i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo og ved Københavns Universitet. Hovedperspektiv: Naturvitenskap for demokrati, kultur og dannelse i skole og samfunn. Viktigste bok: Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk.

JAN INGE SØRBØ (N)
Professor ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Volda. Litteraturviter, kulturjournalist, forfatter av diktsamlinger, romaner, biografier og fagbøker. Redaktør av tidsskriftet Syn og Segn 1993–97.

BIRGITTE HOLM SØRENSEN (DK)
Professor ved Danbmarks Pædagogiske Universitetsskole, og var inntil for et par måneder siden leder av det store forskningsprogrammet ”IT og Medier i et læringsperspektiv”.  Utgav nylig sammen med Lone Audon og Karin Tweddell Levinsen boken Skole 2.0 (Klim, Århus 2010) - om IT og nye medier i den moderne skole, herunder om digitale kompetanser og dannelse.
 

SØREN ULRIK THOMSEN (DK)
står for et av de mest betydningsfulle forfatterskap i nyere dansk poesi, fra den erklærte ”kroppsmodernismen” på 1980-tallet, til den modne lyrikerens arabesker og presise improvisasjoner. Diktsamlingen Det værste og det bedste fra 2002 har solgt i utrolige 20 000 eksemplarer i Danmark. Thomsen er både bestselger, kritikerfavoritt, forskningsobjekt og forfatternes forfatter.

PANELDELTAKERE

LIS MADSEN (DK)
Utdannelsesleder, Dansklærerforeningen

SVEIN ROALD OLSEN (N)
Spesialrådgiver, Norsk Sykepleierforbund 

ORDSTYRERE - DEBATTFORUM

PER ARNEBERG (N)
Cand ped og seniorkonsulent i Utdanningsakademiet. Også paneldeltaker.

KIRSTEN AUNAAS (N)
Jordmor, seniorrådgiver i fagpolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund.

BERIT BAREKSTEN (N)
Sosiolog og spesialkonsulent ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

INGEBORG TVETER THORESEN (N)
Styremedlem, Fondet for dansk-norsk samarbeid.

KONFERANSIER FREDAG - SØNDAG

SVERRE CHR WILHELMSEN (N)
Kulturformidler. Prosjekt- og programleder for Tvilsarrangementene 2002–2009.Grafisk design:  Åse Huus
Informasjon/spørsmål:  Prosjektkoordinator
Sverre Chr. Wilhelmsen

tlf. (+47) 97 18 10 79

2002-2010 © Tvilsdagene